Aarhus Y's Men's Club Marselisborgs Aktivitetskasse.

Ansøgningsprocedure for tilskud/støtte.

Hvad yder vi støtte til:

Aktivitetskassens formål er ved gaver og tilskud at yde støtte til lederuddannelse, herunder konferenceafgift, til YEEP-studenter indenfor Y's Men's bevægelsen, samt støtte igangværende ungdomsarbejde, uniformerede spejderkorps, KFUM og KFUK, andet kristent arbejde, socialt humanitært arbejde, internationalt hjælpearbejde samt fadderskaber for børn i u-lande.

Der ydes kun støtte til foreninger / organisationer.

Da vi årligt modtager næsten 100 ansøgninger, er det vigtigt, at fremgangsmåden nedenfor følges, så vi har en chance for at holde styr på ansøgningerne.

Ansøgningens indhold:

  1. En summarisk beskrivelse af formålet.
  2. En nøjere beskrivelse af formålet, gerne ved henvisning til en hjemmeside.
  3. Et budget for projektet.
  4. En angivelse af hvilken organisation, der er ansvarlig for 'projektet'.
  5. Angivelse af bank-kontonummer for den ansvarlige forening/organisation, hvortil en eventuel bevilget støtte kan overføres.
  6. Angivelse af en kontaktperson til hvem spørgsmål kan rettes

Punkt 1, 4, 5 og 6 skal altid oplyses.

Fremsendelse af ansøgning:

Ansøgningen fremsendes som vedhæftet fil pr. mail ( * link til download af formularen er indsat nederst.. ) til klubbens præsident. For klubåret 2023-24 er det Preben Sondrup Andersen - mail: ymc.marselisborg@gmail.com    Den vedhæftede fil navngives så organisationens navn indgår i fil-navnet.

Behandling af ansøgninger:

Ansøgninger behandles af klubbens præsidium, der normalt holder møde 1 gang om måneden.

Ansøgninger til sommerarrangementer indsendes senest 1. maj.

Store donationer (mindst 25.000 kroner ) uddeles normalt 1 gang årligt om foråret (ansøgningsfrist senest 1. marts), men kan i presserende tilfælde forelægges klubben på et ordinært klubmøde.

Afslutning: Klubben modtager gerne en tilbagemelding om, hvorledes 'projektet' er forløbet, og den ansvarlige kan eventuelt blive inviteret til at holde foredrag derom i klubben.

Aarhus, Juli 2023 Præsidiet 2023-24