Klubbens historie - kort fortalt ..

Y's MEN's CLUB: International tjenesteklub for KFUM - blev stiftet i Ohio i 1922 og tæller i dag mere end 1600 klubber fordelt på 65 lande med i alt ca. 28000 medlemmer.

Navnet kommer af Y'et i YMCA.

I Danmark er der p.t. 153 klubber med i alt ca. 3400 medlemmer inkl. Cntral-Østeuropa.

 

Den korte version af den lange historie ..

Det meget socialt bevidste amerikanske KFUM (YMCA) ville udnytte 'frokostklub-idéen'.

I begyndelsen af 1900-tallet stiftedes flere af de i dag verdenskendte frokostklubber i USA; Rotary og Lion's f.eks.

Amerikansk KFUM havde mange steder en stor berøringsflade, ikke mindst gennem mange af deres helsecentre og cafeterier.

I 1920 ønskede sekretæren for medlemsfremgang i TOLEDO YMCA at udnytte denne frokostklub-idé til gavn for YMCA.

Han inviterede derfor alle 'boosters' - d.v.s. medlemmer, der havde gjort en særlig indsats for 'pengerejsning' - til et møde, og idéen slog an. Man stiftede en klub og gav den navnet TOLYMCA (TOL for Toledo + YMCA).

Lovene blev udformet af den unge jurist og dommer - og senere første verdenspræsident - Paul Wm. Alexander.

YMCA-foreninger over hele Ohio ønskede at tage idéen op, og Alexander begyndte at ændre lovene og overveje et nyt navn.

Under 1. verdenskrig drog Will M. Cressy til det fjerne østen for at hjælpe YMCA dér med at underholde soldaterne. Han skrev beretninger hjem, og underskrev dem: "On of the Y's Men of the East".

Alexander så idéen og tog den op.

I 1922 blev Ohio Y's Men's Club stiftet, og i november samme år var der 17 Y's Men's Clubs - heraf en uden for USA, nemlig klubben i Sidney, Nova Scotia, Canada.

Da man holdt konvent i Grand Rapids i 1928, var der oprettet 22 distrikter og der var 155 klubber fordelt på 4 lande.

Hvornår kom Danmark med?

Det begyndte med at købmand Ejner Davidsen fra Ålborg i 1946 var i Prag på forretningsrejse. Ved den lejlighed kom han i forbindelse med udsendinge fra amerikansk KFUM, som var i gang med et pionerarbejde for den internationale kristelige bevægelse i Tjekoslovakiet.

En af deltagerne fortalte, at der var etableret i Y's Men's Club i Prag, og han spurgte Davidsen, om det ikke kunne være en idé at forsøge noget lignende i Danmark?

Ved Ålborg KFUMs generalforsamling i marts 1947 fortalte Davidsen om sin oplevelse i Prag og flere af medlemmerne gik straks ind for idéen om at starte en Y's Men's Club.

Charterfesten blev holdt den 11. august 1947 på KFUM og chartret blev overrakt af verdenspræsident David Coughey fra Frederichton i Canada.

Y's-dom i Danmark var en realitet. Siden skulle det komme til at gå 'slag i slag' ..

I 1953 etableredes Århus Y's Men's Club (senere kaldet Århus Y's Men's Club Sct. Clemens), og som 2. klub i Århus blev

Århus Y's Men's Club Marselisborg chartret den 25. april 1964.

 

Klubben har således i 2014 fejret sit 50 års jubilæum og tæller i dag 15 medlemmer.

I begyndelsen afholdtes klubmøderne på det daværende KFUM i Klostergade. Nu holder vi til i Helligåndskirken.

Læs mere om klubbens organisation og arbejdsområder under 'Ledelse og struktur'.