Uddeling af donationer i klubåret 2019-20

Takket være Genbrugsen Tordenskjold har Aarhus Y's Men's Club Marselisborg    
i klubåret 2019-2020 kunnet uddele i alt kr. 995.525 til nedennævnte formål: 
   
    
Aarhus KFUM & KFUKs foreningsarbejde i Aarhus     kr 120.000
Y's Men International, Region Danmark: Støttede projekter 2019-20:      kr 120.000

FDF-arbejdet i Aarhus, bl.a. i Hjortshøj og Risskov, tilskud yil landslejr, FDF Kajak m.v.: kr. 73.000
Diakonhøjskolen Intl. Linje     kr 60.000
Helligåndskirkens sociale arbejde, lokale diakoni og sommerlejr i Oddesund    kr 60.000

Kirkens Korshær, Aarhus-arbejdet kr. 50.000

Blå Kors Sociale arbejde kr. 48.000

Institutionen Birkebakken, Brabrand - sommerlejr for beboerne kr. 40.000

Nyt Børn og Unge Hospice kr. 40.000

KFUKs Sociale Arbejde- Reden i Aarhus kr. 35.000
Fadderskaber i Plan-Børnefonden, SOS Børnebyerne og Danmission     kr 34.125
Skt. Johannes Sogns menighedspleje kr. 30.000
Værestedet Parasollen, Viby     kr 17.000
Familiehuset - Skejby Sygehus kr. 30.000
Livsværkstederne, Gellerup kr. 30.000
KFUMs Soldaterhjem     kr 25.000

Aarhus Krisecenter kr. 25.000
Danmarks Kirkelige Mediecenter - film:Fortæl om børn    kr 25.000
Skjoldhøj Kirkes julehjælp     kr 2.000
Langenæs Kirke - julehjælp     kr 2.000
Hospice Søholm     kr 7.000
KFS Julegudstjeneste     kr 2.500
KFUM & KFUK. Gellerup     kr 12.000

KFUM & KFUKs Fairbar kr. 15.000

Skjoldhøjkirkens børn og unge - sommerlejr kr. 10.000

Røde Kors Sociale arbejde 10.000

Seniorer uden Grænser kr.10.000

Loveline YMCA, Sydafrika - socialt arbejde kr. 10.000

Mercy Ships kr. 7.500

DKG - Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse kr. 5.400

Gjarkova, Kosovo: Nødhjælps- og Genbrugscenter (som også får overskudstøj) kr. 5.000

Klostercaféen, Klostergade kr. 5.000

Cameroun YMCA: Hjælp til løsladte fanger - formidlet gennem M&K i Danmark kr. 5.000

Gade Caféen, Klostergade: Arbejds blandt misbrugere kr. 5.000

Friplejehjemmet, Slet kr. 5.000

PromisioMissions arbejde i Ethiopien kr. 5.000

Dansk-Congolesisk Forening kr. 5.000

Heart for Romania k. 5.000

I alt kr. 995.525
    
Præsidiet for Aarhus Y's Men's Club Marselisborg og bestyrelsen for Genbrugsen Tordenskjold vil gerne hermed takke kunderne for den store opbakning. Samtidig skal der lyde en stor tak til butikkens frivillige og helt ulønnede personale for den uegennyttige arbejdsindsats, som har gjort dette resultat muligt.