Uddeling af donationer i klubåret 2018-19

Takket være Genbrugsen Tordenskjold har Aarhus Y's Men's Club Marselisborg    
i klubåret 2018-2019 kunnet uddele i alt kr. 1.086.755 til nedennævnte formål: 
   
    
Aarhus KFUM & KFUKs foreningsarbejde i Aarhus     kr 120.000
Y's Men International, Region Danmark: Støttede projekter 2018-19:      kr 120.000
Diakonhøjskolen og Diakonforbundet     kr 69.000
Gjarkova, Kosovo: Nødhjælps- og Genbrugscenter (som også løbende får overskudstøj)     kr 60.000
Helligåndskirkens sociale arbejde     kr 50.000
Fadderskaber i Børnefonden, SOS Børnebyerne m.fl.     kr 45.125
KFUM Spejderne i Danmark - Grønne Pigespejdere     kr 42.000
KFUKs Sociale Arbejde: Reden i Aarhus     kr 42.000
Klostercaféen, Klostergade     kr 35.000
Værestedet Parasollen, Viby     kr 35.000
Skt. Johannes Sogns Menighedspleje og børnehave-lejr     kr 35.000
Mission Afrika: Uddannelsesprojekter i Mali og Cameroun     kr 30.000
KFUM-KFUK: Familie- og spejderlejre     kr 40.000
Kirkens Korshær, Aarhus     kr 30.000
Mission Øst: Arbejde i Nordkorea og Blindeskole i Nepal     kr 29.500
Cameroun YMCA - formidlet gennem KFUM&KFUK i Danmark     kr 25.000
Familiehuset - Skejby Sygehus     kr 25.000
Aarhus KFUM & KFUKs Børnehøjskole     kr 25.000
KFUMs Soldaterhjem     kr 25.000
Danmarks Kirkelige Mediecenter     kr 25.000
FDF-arbejdet: 3 forskellige aktiviteter     kr 19.000
Det Danske Bibelselskab     kr 15.000
Birkebakken, Brabrand - sommerlejr     kr 15.000
Centerrådet Kultur & Sundhedscenter, Havkærcenteret, Tilst: Tilskud til bus.     kr 12.000
Lystruphave Efterskole     kr 10.000
Fælleskirkelige aktiviteter i Aarhus-kirker: Julekrybbe, Aarhus     kr 8.000
KFUM & KFUK Festival 2019     kr 7.500
Det Danske Spejderkorps jamboree     kr 7.000
Kærlighedsmåltid til familier, ramt af akut og livstruende sygdom     kr 6.000
Livsværkstederne, Gellerup - poolbord     kr 5.530
Hertha Levefællesskab, Herskind     kr 5.000
Ressourcecenter Robe, Kristen højskole i Ethiopien       kr 5.000
Bethesda       kr 5.000
Frelsens Hær - Julehjælp     kr 5.000
Israelmissionen: Dansk Kirke i Jerusalem     kr 5.000
Friplejehjemmet, Slet     kr 5.000
Cafè Exit, Aarhus . Håb til indsatte/tidligere indsatte     kr 5.000
Skjoldhøj Kirkes sommerlejr     kr 5.000
Hasle Kirkes hjælpearbejde     kr 5.000
Familier Gellerup/Toveshøj - socialt og økonomisk trængte     kr 5.000
Tværkulturelt Center , Gellerup     kr 3.000
Fredenskirke, Viby - Skovhuset     kr 3.000
Langenæs Kirke - julehjælp     kr 3.000
Rugmarken Støtteforening     kr 3.000
Hospice Søholm     kr 2.600
Kirkekaffe - overskud støtter børnebibliotek i Nicaragua       kr 2.500
KFS Julegudstjeneste     kr 2.500
Challenge 2019  - Event-uge på Aarhus Universitet     kr 2.500
KFUM & KFUK. Gellerup     kr 2.000
I alt kr 1.086.755
    
Præsidiet for Aarhus Y's Men's Club Marselisborg og bestyrelsen for Genbrugsen Tordenskjold vil gerne hermed takke kunderne for den store opbakning. Samtidig skal der lyde en stor tak til butikkens frivillige og helt ulønnede personale for den uegennyttige arbejdsindsats, som har gjort dette resultat muligt.