Sådan er klubben struktureret:

Klubbens præsidium for klubåret 2018-19;

Præsident: Knud Mortensen, Langhøjvej 5, 8381 Tilst, tlf. 2619 0814 - mail: km.ejendomme(at)gmail.com

Vice-præsident: Preben S. Andersen, Jyllands Alle 100, 8270 Højbjerg, tlf. 3023 5780 - mail: psondrup(at)stofanet.dk

Sekretær: Henning Sørenssen, Saralyst Alle 120, 8270 Højbjerg, tlf. 2946 3335 - mail: hesoeren(at)gmail.com

Skatmester: Karna Keseler, Kærvænget 17, 8310 Tranbjerg, tlf. 8629 0571 - mail: kvkeseler(at)gmail.com

Programudvalget

Udvalget består af 4-5 personer og funktionsåret er fra 1. juli til 30. juni - men faktisk nedsættes det allerede omkring 1.april og begynder sit virke med at udforme og tilrettelægge helårsprogrammet for klubåret, som går fra august ca. ultimo juni.

Udvalgsformand er vicepræsidenten pr. tidspunktet 1. april. Hans primære opgave er, sammen med de øvrige udvalgsmedlemmer, at tilrettelægge det program, han selv skal stå for som oprykkende præsident for klubåret, som starter 1.juli.

Når programmet er færdigt og klubåret begynder, udtræder han af udvalget, og som ny udvalgsformand indtræder den nye vicepræsident for klubåret 1. juli til 30. juni. Det er så denne vicepræsident, der pr. følgende 1. april formerer det næste udvalg, som skal tilrettelæge det næste helårsprogram.

Men i selve klubåret er udvalgets opgave

at følge op på aftaler med foredragsholdere

at forestå alt praktisk forud for hvert enkelt møde, såsom evt. afbudsregistrering, bestilling af mad, borddækning, indkøb af kaffe m.v. samt sikring af køkkenbetjening.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af 5 personer, og udvalget arbejder på basis af den særlige Vedtægt for Århus Y's Men's Club Marselisborgs Aktivitetskasse.

Aktivitetskassens kasserer er valgt på klubbens generalforsamling. Eet medlem er udpeget af bestyrelsen for Genbrugsens Tordenskjold, og 3 medlemmer er udpeget af klubbens præsidium.

Den primære opgave er at forvalte de midler, som klubben genererer via Genbrugsen Tordenskjold, at give indstilling til klubben om beslutning af større donationer samt at træffe beslutning om den beløbsramme som klubbens præsidium kan udbetale donationer fra..

Medlemsudvalget

Medlemsudvalget har typisk 4-5 medlemmer. Det er udvalgets opgave at tage sig af

nedlemspleje - herunder mærkedage

Udvalget har oversigt over mærkedage helt frem til 2020

Udvalget må gerne 'generere' tilgang af nye medlemmer

introduktion til nye medlemmer før optagelse

gavepolitik

KFUM-udvalget

Udvalget består af 5 medlemmer og har følgende opgaver:

at holde løbende kontakt med KFUM og KFUKi Gellerup

at sikre vore 2 gensidige besøg hos hinanden hen over klubåret

at drage omsorg for, at vi gensidigt er informeret om hinandens aktiviteter

at tilbyde M&K vor hjælp i den udstrækning vi har mulighed for at yde en sådan

Ungdomskirken i Nr. Alle

vurdere muligheder for kontakt til Ungdomskirken

BF (Brotherhood Fund)

Brotherhood Fund-udvalget

er p.t. det udvalg med flest medlemmer.

Opgaven er at

behandle indsamlede brugte frimærker for videregivelse til den regionale indsamling, og at

arbejde for tilvejebringelse af nye forsyningskilder for brugte frimærker.

De midler, som dette arbejde tilvejebringer, anvendes til at støtte udsendelse af Y's Men som delegater til besøg hos klubber i andre lande.

Klubbens egne medlemmer har adgang til at søge sådan støtte.

WO (World Outlook)

World Outlook-udvalget har p.t. 4 medlemmer med følgende opgaver:

Kontakt til vor broderklub Holmen Y' Men's Club, Oslo

Holde klubben løbende orienteret om emner i relation til Y's Men International

Kontakt til sponsorbørn og briefe klubben herom

Butiksudvalget:

Består af  4 medlemmer som udgør Genbrugsen Tordenskjolds bestyrelse, som er ansvarlig for betikkens drift