Sådan er klubben struktureret:

Klubbens præsidium for klubåret 2022-23:

Præsident: Preben Sondrup Andersen, Jyllands Alle 100, 8270 Højbjerg. tlf. 51481939 - mail: prebensondrupandersen@gmail.com

Vice-præsident: Kurt Laursen, Gustav Wiedsvej 21, 8000 Aarhus C. tlf. 60838249, mail. laursen-kurt@hotmail.com

Sekretær:Karen Lindberg, Magnoliavej 28, 8260 Viby J. tlf. 29934248. mail. kbl8260@hotmail.com

Skatmester: Evald Vesterbæk, Havkærvænget 111, 8381 Tilst. tlf. 2067 2905 - mail. evaldvesterbaek@gmail.dk

 

Programudvalget

Udvalget består af 4-5 personer og funktionsåret er fra 1. juli til 30. juni - men faktisk nedsættes det allerede omkring 1.april og begynder sit virke med at udforme og tilrettelægge helårsprogrammet for klubåret, som går fra august ca. ultimo juni.

Udvalgsformand er vicepræsidenten pr. tidspunktet 1. april. Hans primære opgave er, sammen med de øvrige udvalgsmedlemmer, at tilrettelægge det program, han selv skal stå for som oprykkende præsident for klubåret, som starter 1.juli.

Når programmet er færdigt og klubåret begynder, udtræder han af udvalget, og som ny udvalgsformand indtræder den nye vicepræsident for klubåret 1. juli til 30. juni. Det er så denne vicepræsident, der pr. følgende 1. april formerer det næste udvalg, som skal tilrettelæge det næste helårsprogram.

Men i selve klubåret er udvalgets opgave

at følge op på aftaler med foredragsholdere

at forestå alt praktisk forud for hvert enkelt møde, såsom evt. afbudsregistrering, bestilling af mad, borddækning, indkøb af kaffe m.v. samt sikring af køkkenbetjening.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af 5 personer, og udvalget arbejder på basis af den særlige Vedtægt for Århus Y's Men's Club Marselisborgs Aktivitetskasse.

Aktivitetskassens kasserer er valgt på klubbens generalforsamling. Eet medlem er udpeget af bestyrelsen for Genbrugsens Tordenskjold, og 3 medlemmer er udpeget af klubbens præsidium.

Den primære opgave er at forvalte de midler, som klubben genererer via Genbrugsen Tordenskjold, at give indstilling til klubben om beslutning af større donationer samt at træffe beslutning om den beløbsramme som klubbens præsidium kan udbetale donationer fra..

Medlemsudvalget

Medlemsudvalget har typisk 4-5 medlemmer. Det er udvalgets opgave at tage sig af

nedlemspleje - herunder mærkedage

Udvalget har oversigt over mærkedage helt frem til 2027

Udvalget må gerne 'generere' tilgang af nye medlemmer

introduktion til nye medlemmer før optagelse

gavepolitik

Butiksudvalget:

Består af  4 medlemmer som udgør Genbrugsen Tordenskjolds bestyrelse, som er ansvarlig for betikkens drift