Sådan er klubben struktureret:

Klubbens præsidium for klubåret 2022-23:

Præsident: Knud Pedersen, Fresiavej 8, 8541 Skødstrup. tlf. 8699 2558 / 2041 2558. - mail: knud_p@post7.tele.dk

Vice-præsident: Preben Sondrup Andersen, Jyllands Alle 100, 8270 Højbjerg. tlf. 3023 5780 / 4021 8708. - mail: psondrup@stofanet.dk

Sekretær: Kurt Brundbjerg Larsen, Bronzealdervej 233, 8210 Aarhus V. tlf. 9387 1747 - mail. larsen@kurt-larsen.dk

Skatmester: Evald Vesterbæk, Havkærvænget 111, 8381 Tilst. tlf. 2067 2905 - mail. evaldvesterbaek@gmail.dk

 

Programudvalget

Udvalget består af 4-5 personer og funktionsåret er fra 1. juli til 30. juni - men faktisk nedsættes det allerede omkring 1.april og begynder sit virke med at udforme og tilrettelægge helårsprogrammet for klubåret, som går fra august ca. ultimo juni.

Udvalgsformand er vicepræsidenten pr. tidspunktet 1. april. Hans primære opgave er, sammen med de øvrige udvalgsmedlemmer, at tilrettelægge det program, han selv skal stå for som oprykkende præsident for klubåret, som starter 1.juli.

Når programmet er færdigt og klubåret begynder, udtræder han af udvalget, og som ny udvalgsformand indtræder den nye vicepræsident for klubåret 1. juli til 30. juni. Det er så denne vicepræsident, der pr. følgende 1. april formerer det næste udvalg, som skal tilrettelæge det næste helårsprogram.

Men i selve klubåret er udvalgets opgave

at følge op på aftaler med foredragsholdere

at forestå alt praktisk forud for hvert enkelt møde, såsom evt. afbudsregistrering, bestilling af mad, borddækning, indkøb af kaffe m.v. samt sikring af køkkenbetjening.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af 5 personer, og udvalget arbejder på basis af den særlige Vedtægt for Århus Y's Men's Club Marselisborgs Aktivitetskasse.

Aktivitetskassens kasserer er valgt på klubbens generalforsamling. Eet medlem er udpeget af bestyrelsen for Genbrugsens Tordenskjold, og 3 medlemmer er udpeget af klubbens præsidium.

Den primære opgave er at forvalte de midler, som klubben genererer via Genbrugsen Tordenskjold, at give indstilling til klubben om beslutning af større donationer samt at træffe beslutning om den beløbsramme som klubbens præsidium kan udbetale donationer fra..

Medlemsudvalget

Medlemsudvalget har typisk 4-5 medlemmer. Det er udvalgets opgave at tage sig af

nedlemspleje - herunder mærkedage

Udvalget har oversigt over mærkedage helt frem til 2027

Udvalget må gerne 'generere' tilgang af nye medlemmer

introduktion til nye medlemmer før optagelse

gavepolitik

WO (World Outlook)

World Outlook-udvalget har p.t. 4 medlemmer med følgende opgaver:

Kontakt til vor broderklub Holmen Y' Men's Club, Oslo

Holde klubben løbende orienteret om emner i relation til Y's Men International

Kontakt til sponsorbørn og briefe klubben herom

Butiksudvalget:

Består af  4 medlemmer som udgør Genbrugsen Tordenskjolds bestyrelse, som er ansvarlig for betikkens drift