klubprogram

AUGUST            2018 

14. til 17.      ”Venskab og Oplevelser”.

                         Vi besøger vor norske venskabsklub

                         Holmen Y’s Men’s Club.

                         Nærmere program følger.

28. kl. 18.30     Sæsonstart.

RSD Arne Nielsen om Regionsprojektet i Kosovo.

M/ledsager.

T: Hans Moselyst

Butlers: KL, AMM, KP.

SEPTEMBER

11. Kl. 18.30     Generalforsamling.

                         T: Evald Vesterbæk

                         Butlers: HS, OP, PA.

25. kl. 18.30     Indenfor og Udenfor Frelsens Hær

                         v/Fhv. Skoleinspektør Samuel Frederiksen.

                         M/ledsager.

                         T: Finn Rasmussen

                         Butlers: WM, EA, HM.

OKTOBER

09. kl. 18.30     Tyske Flygtninge i Danmark fra 1945 til 1949

                         v/forfatter og foredragsholder Annette Jakobsen.

                         M/ledsager.

                         T: Ove Pedersen

                         Butlers: EL, KEA, EV.

23. kl. 18.30     Vi får besøg af DG Knud-Erik Aaen.

                         T: Kurt Laursen.

                         Butlers: EL, FR, SS.

31. Kl. 18.30     Vi besøger Skanderborg Y’s Men’s Club.

                         Taler: Fhv. Biskop Elisabeth Dons Christenssen.

NOVEMBER

13. kl. 18.30     ”Vejen ud af mørket”  v/Rikke Andersen.

                         Vi får besøg af Aarhus Y’s Men’s Club Nordstjernen. M/ledsager.

                         T: Knud Mortensen.

                         Butlers: OP, ES, OC.

27. kl. 18.30     Vi besøger Gellerup KFUM&KFUK.

                         M/ledsager.

DECEMBER      

11. kl. 18.30     Adventsfest.

                         Nærmere program følger.

                         M/ledsager.

JANUAR            2019

08. kl. 18.30     Fællesmøde med Helligånds Sogn.

                         Foredragsholder Tidl. direktør på TV2 MidtVest Ivar Brændgaard. M/ledsager.

                         T. Sigurd Søberg.

                         Butlers: KL,, HM.

20. Søndag       International Kirkedag.

                         M/ledsager. Nærmere program følger.

29. kl. 18.30     ”Den Ukendte Storm P.”

                         v/sognepræst Morten Seindal Krabbe.

                         M/ledsager.

                         T: Ole B. Christensen.

                         Butlers: WM, EL, SS.

FEBRUAR

12. kl. ??          Debat i hjemmene.

                         Nærmere herom senere. M/ledsager.

26. kl. 18.30     ”Hvorfor er Danmark så anderledes”

                         v/tidl. FDF-landssekretær og højskoleforstander Carsten Koldby Kristiansen.                  M/ledsager.

                         T. Ove Pederen

                         Butlers: EV, HeS, , HS

MARTS            

12. kl. 18.30     Folkekirken Aktuelt.

                         v/biskop Henrik Wigh-Poulsen.

                         M/ledsager.

                         T. Vagn Keseler.

                         Butlers: HK, VS, KL.

26. kl. 18.30     T O F –

                      ”Overlevelse i naturen”

                         v/Tidl. jægersoldat René Leutschuleutchuk.

                         T: Knud Mortensen

                         Butlers: KP, PA, FR.

APRIL

06. kl. ?            Distriktsmøde

                         i Helligåndskirken.

                         Nærmere program følger.

09. kl. 18.30     Orientering om projektet ’El i bushen’. En tidligere donation.

                         v/Solveig Winther.

                         M/ledsager.

                         T: Evald Vesterbæk.

                         Butlers:  EL, HeS, OC.

30. kl. 18.30     Internt klubmøde.

                         T. Willy Mulvad

                         Butlers: ES, PA, VS.

MAJ

14. kl. 18.30     Uddeling af store donationer.

                         M/ledsager.

                         T: Vagn Keseler

                         Butlers: EL, FR, HS, HK

28. kl. 18.30     Et liv som kriminaltekniker

                         v/pensioneret kriminal- og våbentekniker Lars Hebsgaard.

                         M/ledsager.

                         T: Erna Larsen

                         Butlers: VK, KK, OP.

JUNI

11.                    Sæsonafslutning.

                         Nærmere program følger.

15.                    Regionskonference i Silkeborg                      

28-30.               Area Convention i Yekaterinburg, Rusland.

AUGUST

27. KL. 18.30     SÆSONSTART.

                         Præsidiet arr. – nærmere følger.